Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu 1 Temmuz’da

Çorum Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü saat:17.30’da Turgut Özal Konferans Salonu’nda gerçekleşecek.

Kent Konseyi, Belediye bünyesinde kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılığın artırılması, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın güçlenmesi saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim gibi ilkelerin daha işlevsel olması için çalışmalarını sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan Kent Konseyi Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin 5. maddesi uyarında Kent Konseyleri mahalli idareler genel seçimleri sonuçlarını izleyen 3 ay içinde 8. maddede belirtilen başkanının çağrısı ile toplanır denilmektedir. Bu nedenle Çorum Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü saat:17.30’da Turgut Özal Konferans Salonu’nda gerçekleşecektir. Genel kurulda Kent Konseyinin yeni yürütme kurulu ve kent konseyi başkanı seçimi yapılacaktır.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın yaptığı açıklamada, “Aday adayıyken şehrimizi birlikte yönetelim diye billboardlara ilan vermiştik. Bu konuya çok önem veriyoruz. Bu nedenle de şehrimizi meslek kuruluşlarının, sendikaların, üniversitelerin, sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile şehrin diğer bütün katmanlarının katılımıyla birlikte yönetmek istiyoruz. Bu amaçla Kent Konseyimizi daha aktif hala getireceğiz. Bütün sivil toplum kuruluşlarımıza kent konseyimizi açacağız. Şehrimizin temel sorunlarını kent konseyimizde konuşmadan tartışmadan çözüm noktasında harekete geçmeyeceğiz. Şehrimizle ilgili kararları ortak akılla alacağız” dedi.