Hatti-Hitit Medeniyetinin günümüze kültürel etkileri araştırılacak

Çorum İçin Bir Projem Var protokolü kapsamında Doç. Dr. Özlem Sir Gavaz, 4. Dönem kabul edilen projeler arasında olan “Etnoarkeolojik Bir Yaklaşımla Çorum Kültür Tarihinde Hatti-Hitit Etkisi” adlı projesinin nihai sunumunu yaptı.

Çorum Belediyesi ile Hitit Üniversitesi arasında yürütülmekte olan “Çorum İçin Bir Projem Var” kapsamında 4. Dönem başvurularından projesi kabul edilen Hitit Üniversitesi Öğretim Üyeleri Hititolog Doç. Dr. Özlem Sir Gavaz ve Araştırma Görevlisi Altuğ Ortakçı “Etnoarkeolojik Bir Yaklaşımla Çorum Kültür Tarihinde Hatti-Hitit Etkisi” konulu araştırma projesi ile ilgili sunumu gerçekleştirdi.

Bu coğrafyada yaşamış olan Hatti- Hitit Medeniyetinin günümüzde yaşam tarzına ve inanışlara etkilerinin araştırılacağını belirten Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Hititolog Doç. Dr. Özlem Sir Gavaz, “Hitit Devleti’nin başkenti Hattuşa ve önemli yerleşim yerlerini bünyesinde barındıran Çorum İli ve yöresinde Hititlerden bu yana gözlenen kültürel yoğunluk/süreklilik ve çeşitlenme Çorum’u diğer şehirlerden daha özel kılmakta. Bunun en önemli sebeplerinin başında kuşkusuz Çorum’un tarih öncesi çağlardan günümüze kadar çok farklı uygarlık ve kültüre ev sahipliği yapmış olması gelmekte. İşte tam da buradan yola çıkarak; Hititçe Metinlerde özellikle dini bölümlerde kaydedilen birçok merasim, ritüel, majik ve mitolojik belgelerin incelenmesi ile, günümüz Çorum İli’ni kapsayan coğrafyada, özellikle pilot seçilen kırsal kesimde (Alaca İlçesi ve Boğazkale İlçesi’nde bulunan köyler ve beldeler) araştırmalara başladık” dedi.

Hititçe metinlerde geçen kültürel yaşama dair bilgilerin bugün özellikle bölgede yaşanan kültürel hayatla bir bağlantısının olması ihtimali üzerinde duran önemli bir araştırma projesi olduğunu belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Çorum İçin Bir Projem Var” kapsamında kabul edilen projelerin hepsi önemli fakat bugün şehrimizin kültürel özelliklerinin araştırılmasını konu alan bir proje bizim için ayrı öneme sahip. Multidisipliner bir çalışmayla önemli bir eser ortaya çıkacağına inanıyorum” dedi ve sunumundan dolayı Doç. Dr. Özlem Sir Gavaz’a teşekkür etti, çalışmalarında başarılar diledi.

Proje süresinin 16 ayla sınırlı olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Aşgın, bu projenin toplam bütçesinin 11 bin TL olduğunu söyledi.